Party Track Tools ร่วมมือกับการวัดผล Mobile App Promotion กับ Twitter

Share Button

Party Track Tools ระดับโลก สําหรับวัดประสิทธิผล Smartphone app ให้การสนับสนุนร่วมมือกับ Mobile App Promotion ของบริษัท Twitter เพื่อที่จะวัดประสิทธิพลที่เกิดขึ้นในบริการของ Twitter 

tw

Twitter analytics

บริษัท Adways Co., Ltd. (ตั้งอยู่ที่ ชินจูกุ โตเกียว CEO : Haruhisa Okamura) , ผู้ให้บริการ Party Track Tools ระดับโลก สําหรับวัดประสิทธิผล Smartphone app ประกาศจับมือเป็น Partners กับ บริษัท Twitter, Inc. (ตั้งอยู่ที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย, อเมริกา CEO: Dick Costolo)

ผู้ให้บริการ Mobile App Promotion (MAP)

MAP นั้นเป็น Tools ที่สามารถช่วยในการเพิ่มยอดการ Install Mobile App โดยมีฟังค์ชั่นที่กําหนดTarget จากฐานข้อมูลที่ Twitter มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกําหนด Keyword ,Custom Audience※1 เพื่อให้ได้ User ที่มีประสิทธิภาพตรงกับที่ลูกค้าต้องการอีกทั้งยังสามารถระบุเลือก เพศ, สถานที่, ภาษา, Mobile Platform ได้อีกด้วยการร่วมมือกันระหว่าง PartyTrack และ MAP ครั้งนี้จะทําให้บรรดานักพัฒนา App

ที่ใช้งาน PartyTrack Tools อยู่นั้นจะสามารถวัดประสิทธิพลต่างๆ ใน Twitter ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ Install app ครั้งแรก, Conversion application, อัตราการใช้งาน, อัตราค่าใช้จ่าย เป็นต้น Engagement ※2 และ Impression ที่เกิดใน Twitter นั้นมีผลกับการ Install app ซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการวัดข้อมูลได้อย่างละเอียด เพื่อที่จะวางแผนในการส่งข้อมูลไปยัง Target ได้ถูกต้อง

Adways จะยังคงสนับสนุนการขยายตัวของตลาด โดยสนับสนุนธุรกิจของนักพัฒนา App และนวัตกรรมการให้บริการด้านการตลาดทั่วโลก นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นจะขยายการให้บริการเพิ่มเติม และพัฒนาบริการด้านการตลาดโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือให้มีประสิทธิภาพและนําไปใช้ได้จริงในประเทศต่างๆทั่วโลก

  1. Custom Audience สามารถนําข้อมูลธุรกิจของลูกค้าที่มีอยู่มาเปรียบเทียบกับ Data Base ของ Twitter เพื่อตั้ง Target และส่งข้อมูลไปยัง User เหล่านั้น
  2. Engagement คํานวณจากจํานวน Follow จํานวน Retweet จํานวนการแสดงความคิดเห็น ความสนใจในสินค้าและบริการ

【เกี่ยวกับ 「PartyTrack」】

Party Track นั้นคือ Tools พิเศษสําหรับวัดประสิทธิผลสําหรับ Smartphone app โดยเฉพาะ โดยเป็น 1 ใน SDK (Software Development Kit) ซึ่งสามารถทําการวิเคราะห์ Media แต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็น วัน เดือน เวลา จํานวนการดาวน์โหลด ไปจนถึงการวิเคราะห์แบบ ROI (Return On Investment: ผลตอบรับที่ได้จากการลงทุน) และ LTV(Life Time Value :คุณค่าของลูกค้าในระยะยาว) เป็นต้น ทําให้สามารถที่จะวางแผนการทําการตลาด app ได้ดียิ่งขึ้น

【เกี่ยวกับ Twitter】

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2006 บทบาทของ Twitter นั้นเป็นการแสดงไอเดีย และข่าวสารต่างๆ และได้แชร์ข้อมูลเหล่านี้ออกไปยังทุกช่องทาง กระจายไปยังทั่วโลก สามารถใช้งานได้มากกว่า 35 ภาษา ในแต่ละ เดือนมีจํานวนคนใช้งาน Twitter มากกว่า 250 ล้านคนทั่วโลก และมีการ Tweet มากกว่า 500 ล้านครั้งในแต่ละเดือน Twitter : www.twitter.com หรือ @TwitterJP

【เกี่ยวกับ Adways Co., Ltd. 】

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ดําเนินธุรกิจต่างๆ มากมาย ทั้ง บริหารจัดการระบบ Affiliate program (Smart-C) ของมือถือที่มีลูกค้าโฆษณาระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น บริหารจัดการ AppDriver ซึ่งเป็น Advertising Service สําหรับสมาร์ทโฟน รวมทั้ง บริหารจัดการ JANet ซึ่งเป็นโปรแกรม Affiliate สําหรับ PC Media ส่วนบริษัทลูก Adways ในจีน (เซี่ยงไฮ้) ดําเนินธุรกิจโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต กระทั่งในปี 2006 บริษัทได้ขยายธุรกิจด้วยการเข้าสู่ตลาดหุ้น MOTHERS (ตลาดหุ้นประเภทหนึ่งในญี่ปุ่น)

Adways Labs Thailand Co.,Ltd.

Contact Person : Kittipan Boonruangrutana / Natthaphong Janthararungroj

TEL:+66-2656-0727

E-mail: sp@th-adwayslabs.com

Comments

comments

Comments are closed.