มาดู Top Mobile Advertising Analytics and Tracking Tools

Share Button

Tracking Tools ของเรา Party Track ถูกจัดอยู่ในลิสต์ของ “Top Mobile Advertising Analytics and Tracking Tools” ที่จัดทำโดย mobyaffiliates ซึ่งเราหวังว่า app developers ใน SEA จะใช้เครื่องมือวิเคราะห์เเละเก็บข้อมูลนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด Mobile app

Our tracking tool, Party Track is also listed.
Hope more app developers in SEA will use analytics and tracking tool to drive their mobile app business.

 

http://www.mobyaffiliates.com/blog/top-mobile-advertising-analytics-tracking-tools/

Comments

comments

Comments are closed.