Adways ประกาศจับมือกับ InMobi ผู้ให้บริการ Mobile Tracking & Attribution Partner (MTAP)

Share Button

บริษัท Adways (สำนักงานใหญ่ สาขาชินจูกุ โตเกียว, CEO: Haruhisa Okamura) ได้ประกาศจับมือกับ InMobi แพลตฟอร์มโฆษณาโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมกันนี้ InMobi ยังได้รับรองให้ Adways เป็นพันธมิตร ทางด้านแพลตฟอร์ม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามและแสดงผลที่มาจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ท , Mobile Tracking & Attribution Partner (MTAP)

Mobile Tracking & Attribution Partner (MTAP) เปิดตัวในเดือนธันวาคมปี 2014 เป็นแพลตฟอร์ม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามและแสดงผลที่มาจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ท , ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเทคนิคระหว่าง InMobi และแพลตฟอร์มอิสระ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามและแสดงผลที่มาจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดในด้านของ ความเป็นอิสระ, ความปลอดภัย และความแม่นยำของข้อมูล แก่ผู้โฆษณาบนมือถือ , สำหรับ 3rd Party App Tracking Tool “PartyTrack” ของ Adways นั้น เป็นที่รู้จัก ในเรื่องของ ความแม่นยำในการวัดประสิทธิผลที่ถูกต้องและ ยังได้รับการรับรองว่าเป็น (MTAP) รายแรกของประเทศญี่ปุ่น. บนพื้นฐานของความร่วมมือนี้ ผู้โฆษณาบนสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ท ซึ่งใช้ PartyTrack จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาใน InMobi ได้ และยังสามารถกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานของ Lifetime Value (LTV) ได้อีกด้วย

เพื่อตอบสนองความยืดหยุ่นกับความต้องการของตลาดในอนาคต Adways เราขอนำเสนอบริการระดับคุณภาพที่แฝงด้วยกลยุทธ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะขยายและกระตุ้นตลาด อีกทั้งยังสนับสนุนการขยายธุรกิจของนักพัฒนา app อีกด้วย

【เกี่ยวกับ 「PartyTrack」】https://partytrack.it/

6-19-2015 5-32-23 PMParty Track นั้นคือ Tools พิเศษสําหรับวัดประสิทธิผลสําหรับ Smartphone app โดยเฉพาะ เป็น 1 ใน SDK (Software Development Kit) ซึ่งสามารถทําการวิเคราะห์ Media แต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็นวัน เดือน เวลา จํานวนการดาวน์โหลด ไปจนถึงการวิเคราะห์แบบ ROI (Return On Investment: ผลตอบรับที่ได้จากการลงทุน) และ LTV(Life Time Value :คุณค่าของลูกค้าในระยะยาว) เป็นต้น ทําให้สามารถที่จะทําการตลาด app ได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถใช้วัดประสิทธิผล ads บน iAd, Facebook, Google ได้ด้วย

เกี่ยวกับ Inmobi  http://japan.inmobi.com/

บริษัทก่อตั้งในปี 2007 เป็น Mobile Ads Network ที่ใหญ่สุดในโลก แพลตฟอร์มของ Inmobi นั้นเพื่อรองรับความสะดวกบนแพตลฟอร์มโมบาย เราจะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเทคโนยีลีขั้นสูงของ Cloud-based Architecture เราเปิดให้บริการโฆษณาบนสมารท์โฟนที่ใช้สุดยอดเทคโนโลยี Creative,Tracking และ Targeting โดยมุ่งเน้นเพิ่มจำนวนยูสเซอร์ และ ขยายรายได้จากนักพัฒนาทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเราถูกยกให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมของปี 2013 จาก MIT Technolgy Review

【เกี่ยวกับ Adways Co., Ltd. 】http://www.adways.net/

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ดําเนินธุรกิจต่างๆ มากมาย ทั้ง บริหารจัดการระบบ Affiliate program (Smart-C) ของมือถือที่มีลูกค้าโฆษณาระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น บริหารจัดการ AppDriver ซึ่งเป็น Advertising Service สําหรับสมาร์ทโฟน รวมทั้ง บริหารจัดการ JANet ซึ่งเป็นโปรแกรม Affiliate สําหรับ PC Media ส่วนบริษัทลูก Adways ในจีน (เซี่ยงไฮ้) ดําเนินธุรกิจโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต กระทั่งในปี 2006 บริษัทได้ขยายธุรกิจด้วยการเข้าสู่ตลาดหุ้น MOTHERS (ตลาดหุ้นประเภทหนึ่งในญี่ปุ่น)

Adways Labs Thailand Co.,Ltd.

Contact Person : Mr. Atiwat Punyareungpong / Ms. Chawisa Meepracha
TEL:+66-2656-0727
E-mail: sp@th-adwayslabs.com

Comments

comments

Comments are closed.